BRUG AF LUFT/LUFT KLIMAANLÆG

Nedenstående er information uanset mærke og fabrikat, og derfor viden der gør din hverdag mere informativ og mere brugbar i forhold til din varmepumpe.

Når tiden nærmer sig, frosten gør, at du skal bruge din varmepumpe rigtig..

Gør en eller flere af følgende ting.

  • Sæt den indstillede temperatur op.
  • Sæt blæseren på fuld styrke. Eller automatik
  • Sørg for rensede filtre på inde delen.
  • Sørg for at ude delen ripper, er renset for skidt og støv inden varmesæsonen
  • Brug suppleringsvarme, i tilfælde hvor rumtemperaturen er under normal
  • Driftstemperatur.:

VIGTIGT:

Temperaturen bør ikke sættes for lavt indendørs, idet anlægget derved vil kører for lidt, og således ikke når at komme i den rigtige afrimnings mode,

HAV ALTID ALTERNATIV VARMEKILDE, NÅR DER ER UNDER 0 GRADERS CELSIUS..

Ligeledes, kan dit anlæg i snestorm tage varig skade, hvis det skal kører hvor sne, vind og kulde virkelig belaster anlægget. Hav derfor altid
Altid alternative energi kilde parat ved lave temperaturer og snestorm, således anlægget kan aflastes.

Husk at ukorrekt installation af anlægget kan påvirke anlægget negativ, hvorfor et check er særdeles vigtig. Tilse og beskyt altid dit anlæg jævnligt ved vinterlige forhold.

top-climatec

VARMEPUMPER

De Fysiske love gør at afrimning af ude delen er naturlig, idet ude delen altid vil være koldere en omgivelserne. Specielt det Skandinaviske klima, hvor temperaturen ligger og svinger omkring 0 grader i vinter perioden - hvilket igen betyder at luftfugtigheden vil være meget høj, og derfor har en tilbøjelighed til at give meget rim på ude delen.


Derfor er det væsentligt at iagttage for at hjælpe anlægget til en effektiv afrimnings. funktionen virker, skal forstå at rim og is på ude delen er en fysisk lov når vi taler om luft til luft varmepumper – der er derfor ingen fejl, at der er rim og is på ude delen – men en naturlig konsekvens, af den måde anlægget virker på..

En anden grund til rim på ude delen kan være, at man kører med et for lav ønsket inde temperatur, hvilket gør at anlægget aldrig kommer i afrimning mode​.

Der er flere ting man bør iagttage for at hjælpe anlægget til en effektiv afrimning, funktions virker på den måde, at anlægget vender processen ved afrimning, sådan at forstå at det tager noget af den varme luft inde fra, og sender ud i ude delen, for på den måde at smelte rimen. Sæt derfor anlægget på en temperatur, der giver energi nok i luften til en effektiv afrimning.

Normaldriftstemperatur er defineret som værende det interval maskinen kan leverer via inde delen, typisk 16 -30 grader.

Reglen er, jo koldere der er ude - jo højere indstilles inde temperatur.

Jo kraftige blæseren kører indenfor, jo hurtigere afrimes der. Kør derfor ikke på laveste hastighed. Filtrere på inde delen skal være så rene som muligt, da støv ligeledes forhindre såvel optagelse af varme ved afrimning, som den nedsætter den daglige drift.

top-climatec

SERVICE OG EFTERSYN.

Der er særdeles vigtig at få foretaget mindst et årlige eftersyn af klimaanlægget. Som kunde er dette vigtig for at bevare en så stor nyttegrad som mulig. F.eks. kan en utæthed på rørsystemet gøre at selve anlægget skades
Samtidig med at udnyttelsesgraden ophører.

Vi kan derfor kun råde til at få foretaget dette årlige eftersyn af et autoriseret kølefirma.

Eftersyn indbefatter: trykprøvning af systemet. Kontrol af samlinger, kontrol af ledningsnettet, kontrol og rensning filtre og ribber i kompressor delen, drift gennemgang og kontrol af mekaniske dele på ude/inde delen (rotor)

Der er brugerens ansvar at få tegnet er service ordning

Husk at ukorrekt installation af anlægget kan påvirke anlægget negativt, hvorfor at check er særdeles vigtig.

Bemærk: pr. 01.07.2010. er loven for montage af alle varmepumper / klimaanlæg ændret således at alle anlæg uanset kølemiddels fyldning, skal monteres af en autoriseret KMO kølemontører… Dette gælder også for anlæg med Kvik / Lyn/ Quick. Koblinger eller lignende løsninger.

Altid velkommen for yderlige spørgsmål på: 21 41 06 44 eller 40 45 91 47

DANSK AIRCONDITION A/S | Climatec A/S​

Ærøvej 3  •  9800 Hjørring  •  Tel.: +45 7023 0066  •  Mob: +45 4045 9147  •  hn@climatec.as